מאמרי עיון


"מלחמת ה'"- רב יחיא קאפח - מחקר מקיף וממצה אודות תוכנו 
ומשמעותו
אז מי באמת חיבר ספר הזוהר?מאמר קצר אך ממצה אודות מקור הספר על ידי מחבר אלמוני
מחקר קצר אודות ספר "חמדת הימים"מאמרים של ד"ר אורי לוי - מאמרי עיון בנושאים שונים(מומלץ)
רש"י - ראש פרשני ההגשמה, כל המאמרים. אמונתו של רש"י בשדים, כל המאמרים.
כזבי הזוהר – ראיות להוכחת הזיוף
מאמרי דוד הסכם זבולון ויששכר- מאמר עוסק בתירוץ השטחי והדמגוגי ביותר של הנאה מד"ת 
צדוקים ובעלי היתר הנאה מד"ת- מאמר קצר הנותן מבט היסטורי - כללי על ההיתר  יהנה כאלישע ולא כגחזי- מאמר קצר, עוסק גם הוא בתירוץ אחד שטחי וציני למדי. 
מלחמת תורה.- מאמר תמציתי המגדיר סיבות האיסור וביטול עקרוני של התרו הרהורים בסיבת אורך גלותינו- מאמר ארוך ופרטני. פירוק היתרי הנאה מד"ת המקובלים
ההשלכות של ההיתר הארור- מאמר קצר יחסי הדן בהשפעות של ההיתר הא(ע)רור על עם ישראל מתי קביעת הרוב קובעת - עיון בכוחה של טענה- "הרוב צודק".קצר
ץ'ק פוינט  - דרשה קצרה וחמודה על פסוק אחד בעניין קבלת שכר. התאמה חד חד ערכית - מאמר קצר על ייחס ישר והפוך בין קבלת שכר הוראת תורה וחורבן הבית, בין
רהורי מקרא- לפי פרשות קישורים למאמרים שונים - אוסף מאמרים שונים, פרשנות מקרא, בעיקר קצרים באתר נווט תנ"ך.
מאמרי רפי מודה אני - המצאה מאוחרת 
הנחת תפילין בחול המועד גלגול בשמות (PDF)
תורה ועבודה (PDF) תיקון ליל שבועות
אושפיזין - אל תחכו להם. הם לא יבואו.  תיקון הושענא רבה=ליל חיתום=אמונה תפלה= ביזוי מועד 
נוח איש צדיק - אודות היחס הראוי לפשט ודרש  חזרה לשער האתר 

אין תגובות: