חומר עיוני לקריאה

"מלחמת ה'"- רב יחיא קאפח - מחקר מקיף וממצה אודות תוכנו 
ומשמעותו
אז מי באמת חיבר ספר הזוהר?- מאמר קצר אך ממצה אודות מקור הספר על ידי מחבר אלמוני
מאמרים של ד"ר אורי לוי - מאמרי עיון בנושאים שונים(מומלץ)
ברוסת על ידי הלל - Государственные служащие против служителей Всевышнего
מאמרי דוד
הסכם זבולון ויששכר- מאמר עוסק בתירוץ השטחי והדמגוגי ביותר של הנאה מד"ת
צדוקים ובעלי היתר הנאה מד"ת- מאמר קצר הנותן מבט היסטורי - כללי על ההיתר
  יהנה כאלישע ולא כגחזי- מאמר קצר, עוסק גם הוא בתירוץ אחד שטחי וציני למדי.
מלחמת תורה.- מאמר תמציתי המגדיר סיבות האיסור וביטול עיקרני של התרו
הרהורים בסיבת אורך גלותינו- מאמר ארוך ופרטני. פירוק היתרי הנאה מד"ת המקובלים
ההשלכות של ההיתר הארור- מאמר קצר יחסי הדן בהשפעות של ההיתר הא(ע)רור על עם ישראל
  מתי קביעת הרוב קובעת - עיון בכוחה של טענה- "הרוב צודק".קצר
ץ'ק פוינט  - דרשה קצרה וחמודה על פסוק אחד בעניין קבלת שכר.
  התאמה חד חד ערכית.  - מאמר קצר על ייחס ישר והפוך בין קבלת שכר הוראת תורה וחורבן הבית, בין בניית הבית וטיפוח אהבת תורה ללא שכר.(חיבור משותף עם הילל ברדסקי)
הרהורי מקרא- לפי פרשות
קישורים למאמרים שונים - אוסף מאמרים שונים, פרשנות מקרא, בעיקר קצרים באתר נווט תנ"ך.
מאמרי רפי
מודה אני - המצאה מאוחרת
הנחת תפילין בחול המועד
גלגול בשמות (PDF)
מנהגי ספירת העומר (PDF )
תורה ועבודה (PDF)
תיקון ליל שבועות
אושפיזין - אל תחכו להם. הם לא יבואו.
תיקון הושענא רבה=ליל חיתום=אמונה תפלה= ביזוי מועד
נוח איש צדיק - אודות היחס הראוי לפשט ודרש
 חזרה לשער האתר

אין תגובות: