חומר עיוני לקריאה(דוד)

הסכם זבולון ויששכר- מאמר עוסק בתירוץ השטחי והדמגוגי ביותר של הנאה מד"ת
צדוקים ובעלי היתר הנאה מד"ת- מאמר קצר הנותן מבט היסטורי - כללי על ההיתר
  יהנה כאלישע ולא כגחזי- מאמר קצר, עוסק גם הוא בתירוץ אחד שטחי וציני למדי.
מלחמת תורה.- מאמר תמציתי המגדיר סיבות האיסור וביטול עיקרני של התרו
הרהורים בסיבת אורך גלותינו- מאמר ארוך ופרטני. פירוק היתרי הנאה מד"ת המקובלים ההשלכות של ההיתר הארור- מאמר קצר יחסי הדן בהשפעות של ההיתר הא(ע)רור על עם ישראל מתי קביעת הרוב קובעת - עיון בכוחה של טענה- "הרוב צודק".קצר
ץ'ק פוינט  - דרשה קצרה וחמודה על פסוק אחד בעניין קבלת שכר.
  התאמה חד חד ערכית.  - מאמר קצר על ייחס ישר והפוך בין קבלת שכר הוראת תורה וחורבן הבית, בין בניית הבית וטיפוח אהבת תורה ללא שכר.(חיבור משותף עם הילל ברדסקי)
הרהורי מקרא- לפי פרשות
קישורים למאמרים שונים - אוסף מאמרים שונים, פרשנות מקרא, בעיקר קצרים באתר נווט תנ"ך.
 חזרה לשער האתר

אין תגובות: